Baş Görsel

Perakendenin Geleceği:
2019 Alışverişçi Araştırması

Zebra'nın 2019 Alışverişçi Araştırması çıktı. 11. yılındaki global araştırmamız günümüzde perakendecilerin nasıl ve neden ya değişime daha hızlı ayak uydurmak ya da satışlarda ve pazar payında kayıpları göze almak durumunda olduklarına dair derinlemesine bir rapor sunuyor. Talep odaklı bir dünyada online ve mağaza içi alışverişçi deneyimini geliştirmede teknolojiden yararlanmak başarılı bir gelecek için büyük önem taşıyor.

Araştırma, gerek mağaza içi, gerekse online, alışverişçi deneyimi, cihaz kullanımı, dönüşüm yaratan teknolojiler, teslim ve sipariş gerçekleştirme ve daha bir dizi konuda alışverişçilerin, perakende satış personelinin ve perakende karar alıcıların tutumları, görüşleri ve beklentilerini yansıtıyor.

Raporun tam metni Ocak 2019'da yayınlanacak.