Skanery

Dokładna, regularna dezynfekcja urządzeń Zebra ma zasadnicze znaczenie w kontekście kontrolowania rozprzestrzeniania się infekcji i utrzymywania bezpieczeństwa pracowników. Skorzystaj z tych wytycznych — zorganizowanych według produktu i numeru modelu — aby wdrożyć efektywne procedury czyszczenia.

Drukarki

Wybierz swój model, aby znaleźć najlepsze praktyki dotyczące dezynfekcji drukarki Zebra.

Komputery mobilne i tablety

Wybierz swój model, aby znaleźć najlepsze praktyki dotyczące dezynfekcji komputera mobilnego lub tabletu Zebra.

Produkty związane z usługami lokalizacyjnymi

Wybierz swój model, aby znaleźć najlepsze praktyki dotyczące dezynfekcji produktów BLE (Bluetooth Low Energy) Zebra.

Urządzenia dla sektora ochrony zdrowia

Urządzenia inne niż urządzenia dla sektora ochrony zdrowia

Urządzenia dla sektora ochrony zdrowia

Urządzenia inne niż urządzenia dla sektora ochrony zdrowia

Urządzenia dla sektora ochrony zdrowia

Urządzenia inne niż urządzenia dla sektora ochrony zdrowia