MYCIE RĄK JEST WAŻNE, JEDNAK RÓWNIE WAŻNE JEST CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ, KTÓRYCH RĘCE DOTYKAJĄ PRZEZ CAŁY DZIEŃ
DOKŁADNA DEZYNFEKCJA KOMPUTERÓW MOBILNYCH, TABLETÓW, DRUKAREK, SKANERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA KONTROLI ZAKAŻEŃ W MIEJSCACH PRACY I W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. MOŻNA TO JEDNAK ROBIĆ I W DOBRY, I W ZŁY SPOSÓB.
9 marca 2020 r.

*Prosimy pamiętać, że nie wszystkie zasoby mogą być dostępne w języku lokalnym, w tym podręczniki użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych wskazówek prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej.

Biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, otrzymujemy dużą liczbę pytań dotyczących sposobu czyszczenia naszych produktów w celu możliwie najlepszego chronienia pracowników pierwszej linii, którzy używają ich w szpitalach, magazynach, sklepach, na trasach i w innych miejscach. Zapytania te dotyczą całej gamy komputerów mobilnych, skanerów i drukarek, które oferujemy... i przychodzą do nas z każdej obsługiwanej przez nas dziś branży.

Czyszczenie urządzeń, które będą używane przez wielu pracowników na różnych zmianach, to kluczowy wymóg, który uwzględniamy nie tylko przy projektowaniu naszych produktów, lecz także podczas zapewniania naszym klientom i partnerom jasnych wytycznych dotyczących najskuteczniejszego sposobu czyszczenia i dezynfekowania urządzeń po wdrożeniu ich do użytku.

Najważniejszą rzeczą do rozważenia przy wdrażaniu procedury czyszczenia produktów marki Zebra jest to, że nasze wskazówki dotyczące czyszczenia urządzeń i tego, czym należy je czyścić, są różne dla każdego urządzenia... nie ma jednego, uniwersalnego podejścia.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dezynfekcji przeznaczonych dla sektora ochrony zdrowia modeli skanerów, drukarek i komputerów mobilnych marki Zebra znajdują się w łączach hotlink.

W przypadku modeli produktów marki Zebra nieprzeznaczonych dla służby zdrowia należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika danego modelu w sekcji „Pomoc techniczna” (Support) w naszej witrynie internetowej i przejść do sekcji „Instrukcje czyszczenia” (Cleaning Instructions). Na przykład, w podręczniku użytkownika komputera TC57 szczegółowe informacje na ten temat zaczynają się na stronie 212. Wystarczy wyszukać w dokumencie słowo „clean” (czyszczenie).

W podręcznikach użytkownika znajdują się szczegółowe instrukcje, które krok po kroku wyjaśniają, jak dokładnie zdezynfekować obudowę, przyciski, ekran (jeśli dotyczy) i inne elementy. Można także sprawdzić, które środki czyszczące są bezpieczne w użyciu, łącznie z poziomem czystości lub zawartości w składzie dla każdego składnika, jak również które środki czyszczące nigdy nie powinny być używane. Podane są w nich również szczegółowe informacje na temat środków ostrożności i najlepszych praktyk dotyczących obchodzenia się z urządzeniem podczas czyszczenia, dlatego przed przystąpieniem do czyszczenia urządzeń należy zapoznać się z dostarczonymi wskazówkami. W razie pytań zawsze można skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej.

Opracowaliśmy również białą księgę pt. „Najlepsze metody zapobiegania zakażeniom”, którą napisał Darrel Hicks, uznany na szczeblu krajowym amerykański ekspert w dziedzinie kontroli zakażeń. Chociaż opracowanie to zostało napisane z myślą o sektorze ochrony zdrowia, zawarte w nim zalecenia stanowią solidną podstawę dla firm we wszystkich branżach podczas podejmowania dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów.

Zebra zaleca jak najszybsze wprowadzenie procedur czyszczenia urządzeń w firmie, z zastosowaniem się do wytycznych producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Pomoże to zadbać o przeprowadzanie przez pracowników właściwej rutynowej dezynfekcji urządzeń mobilnych, skanerów, drukarek i innych urządzeń. Pomoże to również uspokoić pracowników poprzez pokazanie, że firma robi wszystko, co w jej mocy, aby nie dopuścić do sytuacji, w której współdzielone narzędzia techniczne staną się potencjalnym źródłem przenoszenia wirusa.

Czyste ręce + czyste urządzenia = jeszcze bardziej efektywna strategia kontroli zakażeń

Niniejszy wpis będziemy aktualizować o dodatkowe informacje i wytyczne, kiedy tylko staną się one dostępne. Wciąż masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem pomocy technicznej, który udzieli bliższych informacji.
© 2020 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty z nią powiązane.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Zebra i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp., zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.