Read the Report

Sprawdź, w jaki sposób działania terenowe mogą pomóc Twojej firmie odnieść sukces w gospodarce „na żądanie”

W ramach badania poświęconego wizji przyszłości pracy w terenie firma Zebra przeprowadziła sondaż z udziałem ponad 2000 czołowych organizacji w celu ustalenia, w jaki sposób reagują one na rosnące oczekiwania klientów.  

Pobierz raport, aby poznać wpływ:

zastępowania przez technologię mobilną systemów opartych na dokumentacji papierowej  
62% firm zwiększa skalę zastosowania technologii mobilnej na całe przedsiębiorstwo; odsetek ten może do roku 2023 osiągnąć 97%.

szybszych sieci i nowo powstających technologii w działach terenowych 70% przedsiębiorstw twierdzi, że technologia 4G/5G to jeden z głównych czynników będących motorem inwestycji w terenowe procesy operacyjne.  

integracji i zwiększania skali zastosowania technologii mobilnej w całym przedsiębiorstwie  
60% firm zgłasza, że ich strategie dotyczące działów terenowych opierają się na zasadzie „mobilność przede wszystkim”.