RFID ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต
ด้วยความต้องการอย่างไม่หยุดนิ่งในการขับเคลื่อนผลผลิตและลดต้นทุน ผู้ผลิตจึงมองหาโซลูชันระบบอัตโนมัติ (Automation) และโซลูชันอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ แรงงานหรือสินทรัพย์ เป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม 
และมีเพียงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง RFID เท่านั้นที่ทำได้


ปัจจัยความสำเร็จหลักของอุตสาหกรรมการผลิต
ยิ่งโรงงานวางผังโครงสร้างไว้ซับซ้อนมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องการการติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทรัพย์สินและทรัพยากร มากขึ้นเท่านั้น
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ใช้เทคโนโลยี
การรวบรวมข้อมูล
ที่ทันสมัยเพื่อ
การทำงานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ
ผลิตสินค้าได้ตรง
ตามมาตรฐาน และ
รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง
ต้นทุนที่ลดลง
ประเมินหาต้นเหตุ
ของผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นส่วนที่ผิดพลาด
ภาระเรียกคืนสินค้า
ที่ลดลง
ระบุผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
ด้วยวัสดุ ชิ้นส่วน หรือ
กระบวนการที่บกพร่อง
อย่างทันที
การปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด
ติดตามและตรวจสอบประวัติ
ของผลิตภัณฑ์ 
และป้องกัน
การเสียค่าปรับ
จากการ
ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด
RFID ช่วยเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตและความสามารถในการติดตาม

ด้วยการมองเห็นสินค้าคงคลังและสินทรัพย์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจได้อย่างทันทีและอัตโนมัติ ทำให้โซลูชัน RFID จาก Zebra Technologies สามารถมอบข้อมูล
เชิงลึกเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติของเทคโนโลยี RFID:
One to Many

สแกนแท็กติดตามผลิตภัณฑ์
จำนวนมากได้พร้อมกัน
Read & Write

เขียนข้อมูลใหม่ไปยังแท็ก
ที่ถูกปริ้นท์แล้วได้อย่างง่ายดาย
Non-Line-of-Sight

สแกนรายการของภายในกล่องหรือบริเวณ
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้
Difficult to Copy

ชิปภายใน RFID บรรจุด้วยตัวเลขระบุตัวตนที่มี
ความเฉพาะ ทำให้ยากต่อการเลียนแบบ
บทบาทการใช้งาน RFID ในอุตสาหกรรมการผลิต
การจัดการงานระหว่างทำ (WIP)  | การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์  |  การจัดส่งอย่างแม่นยำ  |  การรับของอัตโนมัติ  |  การติดตามสินทรัพย์  |  การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการนำระบบ RFID ของ Zebra Technologies ไปใช้งานจริง

โซลูชัน RFID ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
การติดตั้งระบบ RFID ที่เหมาะสมเริ่มต้นจากที่นี่

สามารถนำ RFID ไปใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดและยุ่งยากจาก
ผู้ให้บริการโซลูชันหลายราย

ดูว่าโซลูชันแบบที่เดียวจบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงของ Zebra เปิดเผยโอกาส
ที่ซ่อนอยู่ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของอุตสาหกรรมได้อย่างไร 
Play

RFID จาก Zebra Technologies เต็มศักยภาพ ดั่งสัญญา

RFID เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจไม่น่าเชื่อถือได้ถ้าหากนำระบบมาใช้อย่างผิดวิธี แต่ RFID ของ Zebra Technologies ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้นำ
ที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการติดตั้งระบบ RFID ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีความเสี่ยง พร้อมสร้างขึ้นเพื่อให้รองรับต่อความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม การใช้งาน และเงื่อนไขของแต่ละธุรกิจ ซึ่งโซลูชัน RFID จาก Zebra ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
Fixed Readers
ช่วยให้ได้รับการมองเห็นอย่างสูงสุดแก่สินทรัพย์ขององค์กร
Handheld Readers
ติดตามและตรวจสอบ
ย้อนกลับ สินค้าคงคลังและ
สินทรัพย์อย่างทันที
Antennas
ส่งมอบการประมวลผลและ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารระดับสูง
RFID Reader Software 
เพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องอ่าน RFID ด้วยเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ จาก Zebra

RFID Printers
ติดตามทรัพย์สินของคุณด้วยโซลูชั่น
การเข้ารหัส RFID ที่แม่นยำ
และปรับขนาดได้
Only Zebra Offers
Mobile RFID Printers
เพิ่มการมองเห็นสินทรัพย์ในคลังสินค้าและ
จุดขนของอย่างสูงสุด
RFID Labels & Supplies
ฉลากและแท็ก RFID ที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการ
ของการใช้งานและงบประมาณ
RFID Design & Services
ติดตั้ง RFID ได้อย่างรวดเร็ว
และรองรับต่อการบริการ
หลังจากติดตั้ง
ให้ Zebra ช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณ โปรดติดต่อ (02) 1081201 – 3
หรือส่งอีเมลถึงเรา zebrathailand@zebra.com หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเรา
ทีมงาน Zebra จะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
© 2021 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates.  All rights reserved.  Zebra and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners.