Modernizacja procesów magazynowych ułatwia stawianie czoła wyzwaniom operacyjnym

Najnowsze przeprowadzone przez firmę Zebra badanie poświęcone wizji sektora magazynowego objęło ponad 1400 decydentów z działów informatycznych i operacyjnych i miało na celu ocenę obecnego i przyszłego stanu przedsiębiorstw z branży magazynowej.

Potrzeba nadążania za potrzebami handlu elektronicznego

Zwiększenie prędkości, dokładności i wydajności poprzez optymalizację pracy

80%

badanych przyznaje, że w ciągu najbliższych 5 lat konieczne będzie wprowadzenie przez nich nowych technologii, aby móc utrzymać konkurencyjność w gospodarce „na żądanie”.

Zyskaj maksymalne korzyści zapewniane przez zmodernizowane systemy zarządzania magazynem

90%

badanych organizacji do roku 2024 zacznie korzystać z funkcji WMS do zarządzania i planowania pracy.

Sporządź plan w celu maksymalizacji wydajności opartej na danych

80%

badanych przyznaje, że musi zmodernizować swoje działy, ale proces wdrażania przez nich nowych urządzeń i technologii jest powolny.