Bezpieczeństwo pracowników

Ochrona pracowników i zgodności procesów operacyjnych z przepisami w miarę zmieniania się potrzeb

Zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom, zapobieganie przestojom, zgodność z przepisami i pomaganie pracownikom być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Poznaj wszystkie sposoby, w jakie Zebra może ułatwić Twojej firmie inicjatywy związane z bezpieczeństwem.

Niebieska

Komunikacja

Bezpieczne łączenie pracowników w całym zakładzie

Więcej informacji

Stała łączność między pracownikami przy jednoczesnym utrzymywaniu bezpiecznej odległości

Przekształcanie urządzeń mobilnych Zebra

Przekształcanie urządzeń
mobilnych Zebra
w pełnofunkcyjne
radiotelefony

Eliminacja konieczności stosowania osobnych urządzeń: istniejące urządzenia mobilne można w jednej chwili przekształcić w radiotelefony z funkcją komunikacji Push-to-Talk i obsługi wiadomości tekstowych.

Eliminacja czasu traconego przez pracowników na przemieszczanie się

Eliminacja czasu traconego przez pracowników
na przemieszczanie się
w celu komunikacji
z członkami swojego zespołu

Mobilne funkcje komunikacji głosowej i tekstowej umożliwiają pracownikom współpracę z dowolnego miejsca, eliminując czas tracony na szukanie współpracowników w alejkach magazynu.

Pełna mobilność dla kierowników

Pełna mobilność
dla kierowników

Możliwość przekierowywania połączeń z telefonów stacjonarnych na urządzenia mobilne Zebra pozwala uwolnić kierowników od konieczności pracy przy biurku.

Korzyści płynące
z w pełni połączonej siły roboczej

Łączność z dowolnego miejsca pomaga pracownikom szybko kontaktować się z innymi, pozostawać z nimi w kontakcie oraz zapewnia im możliwości współpracy, aby osiągnąć więcej.

Sprawdź, w jaki sposób możesz oszczędzać dzięki mocy jednego urządzenia:

  • sprawdź, ile zaoszczędzisz, jeżeli pracownicy nie będą potrzebować kilku urządzeń
  • zobacz, jak zaoszczędzony czas przełoży się na oszczędności w skali roku
Oszacuj oszczędności
W pełni połączona siła robocza
Przekątna

Szkolenia

Bezpieczne przyspieszanie akceptacji nowych zastosowań technologii przez użytkowników

Więcej informacji

Łatwiejsza nauka z dowolnego miejsca

Możliwe do dostosowywania filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe możliwe do dostosowywania
do potrzeb magazynu

Możliwość tworzenia filmów i modułów instruktażowych odpowiadających na potrzeby swojego magazynu, które pracownicy będą mogli oglądać bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, których używają do pracy.

Dostępne na żądanie i bezpośrednio na urządzeniu wsparcie dla pracowników

Dostępne na żądanie
bezpośrednio na urządzeniu
wsparcie dla pracowników

Możliwość zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci filmów wideo na urządzeniach pozwoli im odświeżać wiedzę, uczyć się obsługi nowych aplikacji lub procedur i wyszukiwać informacje potrzebne do wykonania zadań, w mniejszym stopniu wymagając instruktażu osobistego.

Zwiększanie umiejętności

Zwiększanie umiejętności za pomocą
większanie umiejętności za pomocą

Wirtualne i prowadzone przez instruktora szkolenia w postaci konferencji internetowych i przy wykorzystaniu narzędzi szkoleniowych online pomagają pogłębiać wiedzę.

Badanie poświęcone wizji sektora magazynowego

Dowiedz się, w jaki sposób Twoi koledzy z branży przeprowadzają modernizację magazynu

Sprawdź, jak 1400 specjalistów z firm magazynowych planuje zmniejszyć wyzwania operacyjne

Jakie czynniki zmuszają ich do zastosowania technologii?

  • 46% respondentów jako główny czynnik wpływający na ich plany rozwoju wymieniło szybszy czas dostawy
  • 60% respondentów jako jedno z głównych wyzwań wymieniło produktywność personelu
  • 61% respondentów planuje do 2024 r. zacząć polegać na rozwiązaniach stanowiących połączenie pracy ludzkiej i technologii

Zapoznaj się z tym zawierającym niezwykle przydatne informacje i bezcenne spostrzeżenia opracowaniem,
zanim zaczniesz opracowywać własne plany.

Badanie poświęcone wizji sektora magazynowego
Przekątna

Komunikacja

Bezpieczne łączenie pracowników w całym zakładzie

Więcej informacji

Stała łączność między pracownikami przy jednoczesnym utrzymywaniu bezpiecznej odległości

Przekształcanie urządzeń mobilnych Zebra

Przekształcanie urządzeń
mobilnych Zebra
w pełnofunkcyjne
radiotelefony

Eliminacja konieczności stosowania osobnych urządzeń: istniejące urządzenia mobilne można w jednej chwili przekształcić w radiotelefony z funkcją komunikacji Push-to-Talk i obsługi wiadomości tekstowych.

Eliminacja czasu traconego przez pracowników na przemieszczanie się

Eliminacja czasu traconego przez pracowników
na przemieszczanie się
w celu komunikacji
z członkami swojego zespołu

Mobilne funkcje komunikacji głosowej i tekstowej umożliwiają pracownikom współpracę z dowolnego miejsca, eliminując czas tracony na szukanie współpracowników w alejkach magazynu.

Pełna mobilność dla kierowników

Pełna mobilność
dla kierowników

Możliwość przekierowywania połączeń z telefonów stacjonarnych na urządzenia mobilne Zebra pozwala uwolnić kierowników od konieczności pracy przy biurku.

Szkolenia

Bezpieczne przyspieszanie akceptacji nowych zastosowań technologii przez użytkowników

Więcej informacji

Łatwiejsza nauka z dowolnego miejsca

Możliwe do dostosowywania filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe możliwe do dostosowywania
do potrzeb magazynu

Możliwość tworzenia filmów i modułów instruktażowych odpowiadających na potrzeby swojego magazynu, które pracownicy będą mogli oglądać bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, których używają do pracy.

Dostępne na żądanie i bezpośrednio na urządzeniu wsparcie dla pracowników

Dostępne na żądanie
bezpośrednio na urządzeniu
wsparcie dla pracowników

Możliwość zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci filmów wideo na urządzeniach pozwoli im odświeżać wiedzę, uczyć się obsługi nowych aplikacji lub procedur i wyszukiwać informacje potrzebne do wykonania zadań, w mniejszym stopniu wymagając instruktażu osobistego.

Zwiększanie umiejętności

Zwiększanie umiejętności za pomocą
większanie umiejętności za pomocą

Wirtualne i prowadzone przez instruktora szkolenia w postaci konferencji internetowych i przy wykorzystaniu narzędzi szkoleniowych online pomagają pogłębiać wiedzę.

Korzyści płynące
z w pełni połączonej siły roboczej

Łączność z dowolnego miejsca pomaga pracownikom szybko kontaktować się z innymi, pozostawać z nimi w kontakcie oraz zapewnia im możliwości współpracy, aby osiągnąć więcej.

Sprawdź, w jaki sposób możesz oszczędzać dzięki mocy jednego urządzenia:

  • sprawdź, ile zaoszczędzisz, jeżeli pracownicy nie będą potrzebować kilku urządzeń
  • zobacz, jak zaoszczędzony czas przełoży się na oszczędności w skali roku
Oszacuj oszczędności
W pełni połączona siła robocza
Przekątna
Badanie poświęcone wizji sektora magazynowego

Dowiedz się, w jaki sposób Twoi koledzy z branży przeprowadzają modernizację magazynu

Sprawdź, jak 1400 specjalistów z firm magazynowych planuje zmniejszyć wyzwania operacyjne

Jakie czynniki zmuszają ich do zastosowania technologii?

  • 46% respondentów jako główny czynnik wpływający na ich plany rozwoju wymieniło szybszy czas dostawy
  • 60% respondentów jako jedno z głównych wyzwań wymieniło produktywność personelu
  • 61% respondentów planuje do 2024 r. zacząć polegać na rozwiązaniach stanowiących połączenie pracy ludzkiej i technologii

Zapoznaj się z tym zawierającym niezwykle przydatne informacje i bezcenne spostrzeżenia opracowaniem,
zanim zaczniesz opracowywać własne plany.

Badanie poświęcone wizji sektora magazynowego
Przekątna