Inteligentne rozwiązania

Większe możliwości pracowników magazynu i nieustannie rosnąca wydajność

Dzisiejsza gospodarka „na żądanie” zmusza magazyny do modernizacji — automatyzacji w celu dostosowania się do nieprzewidywalnego zapotrzebowania, optymalizacji w celu sprostania coraz bardziej złożonym procesom realizacji zamówień oraz rozwiązywania problemów związanych z siłą roboczą, takich jak niedobory i koszty. W jaki sposób magazyny mogą się dostosować, aby dotrzymać tempa zmianom? Poprzez wdrożenie inteligentnych rozwiązań, które zapewnią pełną łączność w czasie rzeczywistym. Poznaj możliwości

Niebieska

Zoptymalizowana kompletacja zamówień

Realizacja o 24% więcej zamówień dziennie przy wykorzystaniu istniejącego systemu zarządzania magazynem i siły roboczej

Więcej informacji

Większa dokładność i liczba pobrań na dzień

Większe możliwości użytkowników

Większe możliwości użytkowników w zakresie
pobierania
i szybszej nauki

Eliminacja barier językowych, pomoc w szybszym przetwarzaniu informacji i zwiększenie dokładności dzięki łatwemu w użyciu graficznemu interfejsowi użytkownika oraz intuicyjnie obsługiwanym urządzeniom, które mogą skrócić czas wdrażania nowych pracowników nawet o 90%.

Większe możliwości pracowników

Nowatorska technologia
zwiększa możliwości
pracowników

Mocowany na głowie wyświetlacz dostarczający instrukcje do pola widzenia pracowników oraz komputer ubieralny i skaner pierścieniowy można obsługiwać, mając przy jednocześnie wolne ręce. A konieczność ręcznego przenoszenia materiałów można ograniczyć dzięki zastosowaniu autonomicznych robotów mobilnych.

Dynamiczne procesy robocze

Dynamiczne
procesy robocze

Oznaczone priorytetem elektroniczne zlecenia zadań według stref, dostarczane na komputery mobilne Zebra z systemem Android wraz obszernymi informacjami, np. szczegółowymi wskazówkami dojścia do następnego miejsca kompletacji, sygnałami weryfikacji lub zdjęciami artykułów, pomogą zwiększyć zdolność kompletacyjną w dowolnym systemie zarządzania magazynem.

Nawet o 90% mniejsza ilość czasu potrzebnego na szkolenia

Zastosowanie rozwiązania Zebra FulfillmentEdge™ do procesów kompletacji pomaga zadbać o to, aby wdrażanie pracowników stałych i sezonowych do pracy odbywało się w sposób możliwie najbardziej wydajny i bezproblemowy.

Nasz kalkulator ROI pozwala sprawdzić, ile można zyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań dla swojego magazynu:

  • oblicza oszczędności w zakresie kosztów wdrożenia nowych pracowników
  • ocenia zyski w postaci zwiększonej wydajności
  • analizuje oszczędności związane z zatrudnianiem pracowników sezonowych
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić
Nawet o 90% mniejsza ilość czasu potrzebnego na szkolenia
Przekątna

Widoczność operacyjna
i widoczność zasobów

Wiedza w czasie rzeczywistym na temat lokalizacji zasobów pozwala wyeliminować niepotrzebne czynności i zautomatyzować procesy robocze

Więcej informacji

Nowe sposoby i maksymalne zwiększenie wykorzystania istniejących zasobów

Zbędne punkty kontaktu

Eliminacja zbędnych
punktów kontaktu w procesach
załadunku

Sprawniejsze procesy załadunku i rozładunku pozwalają wykorzystać zyskany w ten sposób czas na zadania priorytetowe.

Cenne zasoby

Możliwie najlepsze wykorzystywanie
cennych zasobów
i pracy

Widoczność w czasie rzeczywistym pozwala lokalizować znajdujących się najbliżej operatorów wózków widłowych i przydzielać im drogą elektroniczną nowe zadania, zatwierdzać dostawę i dbać o pełne wykorzystanie siły roboczej przez cały czas.

Automatyzacja transakcji

Automatyzacja
transakcji
i ścieżek kontroli

Większa dokładność i bezpieczeństwo dzięki łatwemu generowaniu wykazów ładunku lub potwierdzeń odbioru towarów w miarę załadunku lub rozładunku zasobów w czasie rzeczywistym.

Śledzenie

Śledzenie
wartościowych
zasobów

Eliminacja niekończących się poszukiwań często używanych zasobów, takich jak wózki do kompletacji, sprzęt i narzędzia, oraz strat przychodów dzięki stałej wiedzy na temat ich lokalizacji.

Zoptymalizowana kompletacja zamówień

Realizacja o 24% więcej zamówień dziennie przy wykorzystaniu istniejącego systemu zarządzania magazynem i siły roboczej

Więcej informacji

Większa dokładność i liczba pobrań na dzień

Większe możliwości użytkowników

Większe możliwości użytkowników w zakresie
pobierania
i szybszej nauki

Eliminacja barier językowych, pomoc w szybszym przetwarzaniu informacji i zwiększenie dokładności dzięki łatwemu w użyciu graficznemu interfejsowi użytkownika oraz intuicyjnie obsługiwanym urządzeniom, które mogą skrócić czas wdrażania nowych pracowników nawet o 90%.

Większe możliwości pracowników

Nowatorska technologia
zwiększa możliwości
pracowników

Mocowany na głowie wyświetlacz dostarczający instrukcje do pola widzenia pracowników oraz komputer ubieralny i skaner pierścieniowy można obsługiwać, mając przy jednocześnie wolne ręce. A konieczność ręcznego przenoszenia materiałów można ograniczyć dzięki zastosowaniu autonomicznych robotów mobilnych.

Dynamiczne procesy robocze

Dynamiczne
procesy robocze

Oznaczone priorytetem elektroniczne zlecenia zadań według stref, dostarczane na komputery mobilne Zebra z systemem Android wraz obszernymi informacjami, np. szczegółowymi wskazówkami dojścia do następnego miejsca kompletacji, sygnałami weryfikacji lub zdjęciami artykułów, pomogą zwiększyć zdolność kompletacyjną w dowolnym systemie zarządzania magazynem.

Status Lidera w
badaniu Magic Quadrant 2021 firmy Gartner w zakresie systemów lokalizacji wewnątrzobiektowej w skali globalnej* po raz drugi z rzędu.

Firma Gartner drugi rok z rzędu umieściła firmę Zebra w kategorii Liderów.

Według raportu „Liderzy wykazali się zdolnością do kształtowania rynku, utrzymują silne relacje ze swoimi kanałami i klientami oraz nie mają oczywistych luk w swojej ofercie”.

Raport przeczytasz tutaj
Badanie Magic Quadrant w zakresie usług lokalizacji wewnątrzobiektowej

Gartner, Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 15 lutego 2021 r.
GARTNER to zarejestrowany znak towarowy i usługowy spółki Gartner, Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, którego używa się w niniejszym dokumencie za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi opisanej w swoich publikacjach dotyczących przeprowadzonych badań ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania wyłącznie tych sprzedawców, którzy uzyskali najlepsze miejsca w rankingu lub inne wyróżnienia. Publikacje poświęcone przeprowadzonym przez firmę Gartner badaniom składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy postrzegać ich jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z tym badaniem, w tym żadnych gwarancji dotyczących zdatności do sprzedaży lub konkretnego celu.

Niniejsza ilustracja została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny na żądanie w firmie Zebra Technologies.

Przekątna

Nawet o 90% mniejsza ilość czasu potrzebnego na szkolenia

Zastosowanie rozwiązania Zebra FulfillmentEdge™ do procesów kompletacji pomaga zadbać o to, aby wdrażanie pracowników stałych i sezonowych do pracy odbywało się w sposób możliwie najbardziej wydajny i bezproblemowy.

Nasz kalkulator ROI pozwala sprawdzić, ile można zyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań dla swojego magazynu:

  • oblicza oszczędności w zakresie kosztów wdrożenia nowych pracowników
  • ocenia zyski w postaci zwiększonej wydajności
  • analizuje oszczędności związane z zatrudnianiem pracowników sezonowych
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić
Nawet o 90% mniejsza ilość czasu potrzebnego na szkolenia
Przekątna